Громадські організації і фахові об’єднання громадян і розвиток демократії в Україні | Wilson Center

Громадські організації і фахові об’єднання громадян і розвиток демократії в Україні

21 грудня 2011 року відбувся круглий стіл: «Громадські організації і фахові об’єднання  громадян і розвиток демократії в Україні».

Сьогодні головною проблемою економічного життя України є зростаюча суперечність між потребами роздержавленої ринкової економіки та архаїчними, ще соціалістичними за формою і змістом механізмами державного управління.

Учасники круглого столу констатували, що політична еліта та бюрократичний апарат вимушено погодилися з тим, що державну владу формує народ (шляхом загальних виборів), але досі не погоджуються на постійний контроль над собою з боку суспільства, насамперед – в питаннях реалізації соціально-економічної політики та витрачання бюджетних ресурсів. Державний чиновник захищає свої «права» на присвоєння національного продукту, застосовуючи волюнтаризм, безвідповідальність та корупцію. Як наслідок – перманентна політична нестабільність та системна соціально-економічна криза, що лише посилюється негативними процесами у світовій економіці.

Тим часом в Україні поступово зростає громадянське суспільство. Найбільш зорганізованим та свідомим його крилом безумовно є підприємницьке та фахове середовище. На думку учасників круглого столу, необхідно створити належні умови для популяризації та впровадження в Україні моделі державно-політичного устрою, що базується на трьох основних підвалинах сучасних розвинених держав: ринкова економіка, громадянське суспільство та демократична правова держава.

Представниками низки фахових галузевих організацій (ВГО «Українська асоціація маркетингу», ВГО «Всеукраїнське лікарське товариство», ВГО «Туристична асоціація України», ВГО «Спілка фахівців з нерухомості України», Українська меблева асоціація, Українська асоціація видавців періодичної преси та інші) протягом останніх років було розроблено концепцію конкурентноздатності України, у якій накреслено шляхи реформування системи державного управління на основі цих трьох засад. Крім того, представниками цих організацій було розроблено концепцію конкурентоздатності, а також підготовлено низку супутніх документів (Концепція суспільної місії громадських організацій, Концепція громадських рад по взаємодії з органами державної виконавчої влади та виконавчими органами місцевого самоврядування, законопроект «Про громадські організації», «Про фахові саморегулівні та самоврядні об’єднання»).

Вказані документи є основою для розгортання якнайширшого публічного діалогу щодо засад, особливостей та шляхів впровадження в Україні моделі успішного державно-політичного устрою. У них накреслено оптимальні шляхи опрацювання та популяризації комплексної програми розвитку конкурентноздатності України. На думку учасників круглого столу, ця програма має будуватися на засадах прозорої, відкритої та відповідальної суспільної коаліції, зацікавленої в утвердженні ринкової економіки, громадянського суспільства та демократичної правової держави.

Учасники висловили задоволення, що круглий стіл став першим кроком до організації публічного діалогу фахівців з різних галузей та науковців – філософів, соціологів, політологів з проблем модернізації українського суспільства та пошуку умов перетворення України на конкурентноздатну державу.